Заявка за търсене:
Търси в поле:
Библиотеката към 12. СУ „Цар Иван Асен II“ гр. София е създадена преди повече от 60 години. Фондът на библиотеката наброява над 10 000 тома, като разполага и с литература на чужд език – английски, руски, френски и немски. В каталога сe съхранява художествена литература, детска литература, отраслова литература, богат справочен фонд- енциклопедии, материали в помощ на образователния процес- учебници, учебни помагала, тестове, периодични издания, аудиокасети, филми на DVD - детски анимационни, исторически и научно- популярни.
За допълнителна информация вижте Помощ.

ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ. Предоставена е възможност за контекстно търсене за автор, заглавие или предметна рубрика.