Библиотека на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ - гр. София
Контакти:


Гр. София
ул.“Цар Иван Асен II“ 72
Телефони за контакт:
  02 9437955 - Директор
  02 9437956 - Заместник-директори
  02 9437952 - Канцелария
e-mail: u_12sou@abv.bg
http://12sou-sofia.info
  Библиотека на 12. СУ „Цар Иван Асен II“ - гр. София
Обслужване:


Библиотеката към 12. СУ „Цар Иван Асен ll“ гр. София е създадена преди повече от 60 години. Фондът на библиотеката наброява над 10 000 тома, като разполага и с литература на чужд език – английски, руски, френски и немски. В каталога сe съхранява художествена литература, детска литература, отраслова литература, богат справочен фонд- енциклопедии, материали в помощ на образователния процес- учебници, учебни помагала, тестове, периодични издания.
Prima-Soft Ltd.

Прима-Софт ООД
(iLib - разработка)
1505 София, ул. Русалка 4
e-mail: office@primasoft.bg
тел. (02) 946-18-76, 946-03-62
GPS: [N 42.69510; E 23.34811]

 

СофтЛиб ООД
(iLib - внедряване)
София 1142 ул. "Юрий Венелин" No 42, ет. 1, ап. 1
e-mail: softlib@primasoft.bg, softlib@mail.bg
тел. (02) 980 57 53
GSM 0887 284 725, 0887 240 100